Ogłoszenie Wójta Gminy Pleśna

Ogłoszenie Wójta Gminy Pleśna

Wójt Gminy Pleśna informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność...

Czytaj więcej
Dodatkowy odbiór zaległych odpadów

Dodatkowy odbiór zaległych odpadów

Informujemy, że w najbliższą sobotę 23.01 planowany jest odbiór zaległych odpadów za dzień 15.01, które nie zostały odebrane ze względu na trudne...

Czytaj więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego

Informujemy, że został stworzony projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie...

Czytaj więcej
Informacje o badaniach ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie

Informacje o badaniach ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie

Informujemy, że w 2021 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i...

Czytaj więcej
Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Tarnowskim w 2021 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Tarnowskim w 2021 roku

Wraz z początkiem 2021 r. rozpoczął się szósty rok funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tarnowskim na zasadach określonych w ustawie...

Czytaj więcej
Szczepienia przeciw COVID-19 na terenie gminy Pleśna

Szczepienia przeciw COVID-19 na terenie gminy Pleśna

W związku z wieloma zapytaniami mieszkańców dotyczącymi możliwości szczepień przeciwko koronawirusowi na terenie gminy Pleśna informujemy, że...

Czytaj więcej
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Pleśna

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Pleśna

Informujemy, że w sprawach związanych z odśnieżaniem i utrzymaniem przejezdności dróg w gminie Pleśna w sezonie zimowym, osobami zlecającymi i...

Czytaj więcej
Zaproszenie na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD Dunajec-Biała

Zaproszenie na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD Dunajec-Biała

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju...

Czytaj więcej
Sesje Mastermind

Sesje Mastermind

Dla wszystkich przed 30-tką, którzy wrócili niedawno z zagranicy, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przygotował nową, specjalną ofertę – projekt „Wróć...

Czytaj więcej