Budżet z autopoprawką wójta jednogłośnie przyjęty

W dzień poprzedzający sylwestra, Rada Gminy Pleśna jednogłośnie uchwaliła budżet na 2022 rok. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.

To już kolejny rok z rzędu, kiedy samorząd zgodnie przyjął jedną z najważniejszych uchwał w roku. Plan budżetu na 2022 rok przygotowywany był odpowiednio wcześniej. W listopadzie radni zapoznali się ze wstępnym projektem uchwały. Analizowany i omawiany na posiedzeniach komisji, po wniesionej autopoprawce wójta uzyskał następujący, finalny kształt:

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 50.282.005,33 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 46.896.098,16 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.385.407,17 zł.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 54.697.186,78 zł,:
1) wydatki bieżące w kwocie 46.208.816,41 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 8.488.370,37 zł.
Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.415.181,45 zł.

Wójt Józef Knapik podziękował obecnym w sali radnym, a także swoim współpracownikom za wszelkie uwagi, sugestie, pomysły i konstruktywną pracę w tym zakresie, w szczególności Skarbnikowi Gminy Pleśna Joannie Krochmal za wiele pracy włożonej w przygotowanie projektu tej uchwały. Dziękował też Komisji Finansów i Oświaty Rady Gminy za pozytywną ocenę budżetu na przyszły rok.

Zadania, które stoją przed nami, a zwłaszcza przed realizującym ten budżet wójtem, są duże. Dzięki staraniom udało się pozyskać sporo środków, a nawet są już promesy na te środki. Aby je dobrze wykorzystać, pracy jest dużo. Już dziś zaplanowane są wydatki majątkowe na prawie osiem i pół miliona. Suma ta nie uwzględnia jeszcze wielu promes. Chciałem zwrócił uwagę na to, że nasze zadłużenie dzisiaj jest na poziomie niewiele ponad osiem milionów. Zaczynając tę kadencję, mieliśmy zadłużenie w wysokości powyżej jedenastu milionów złotych. Zatem kredyty powoli udaje się spłacać, dzięki czemu jest większa szansa na zrealizowanie wielu inwestycji. Ten budżet jest ambitny i wymaga wiele pracy. Życzę wójtowi wytrwałości przy jego realizacji i zaznaczam, że jako Rada jesteśmy cały czas gotowi na współpracę i pomoc. - zapewniał przewodniczący Janusz Jarząb.

Transmisje z obrad śledzić można na stronie internetowej gminy.

Porządek obrad oraz inne informacje dostępne są pod adresem: http://plesna.esesja.pl.