Absolutorium dla wójta. Radni jednomyślnie na "TAK"

Podczas VIII Sesji Rady Gminy Pleśna w dniu 28 czerwca radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Józefowi Knapikowi z tytułu wykonania budżetu gminy Pleśna za 2018 rok. Rada także jednomyślnie pozytywnie oceniła raport wójta o stanie gminy Pleśna za 2018 rok, udzielając mu votum zaufania.

Jak każdego roku, sprawozdanie wójta z wykonania budżetu oceniane jest przez RIO w Krakowie. Krakowski urząd wydał w tej sprawie pozytywną opinię. Ponadto dokument był analizowany i poddany ocenie na Komisji Finansów i Oświaty Rady Gminy Pleśna.

W swoim wystąpieniu wójt dziękował radnym na czele z Przewodniczącym Januszem Jarząbem za pozytywną ocenę swojej pracy dla samorządu gminnego. Słowa podziękowania padły też pod adresem radnych minionej kadencji, którzy wspierali wójta w realizacji zadań z ubiegłego roku. W przemówieniu wspomniał też o pracownikach Urzędu Gminy, dziękując w szczególności skarbnik Joannie Krochmal, sekretarz Małgorzacie Włodek i swojemu zastępcy Ryszardowi Stankowskiemu. Zwrócił się również z podziękowaniami do wszystkich sołtysów, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Mam świadomość, że wiele, wiele rzeczy jest w dalszym ciągu do zrobienia. Wiele wyzwań, czasem bardzo trudnych przed nami. Mam też nadzieję, że wspólnie uda się je stopniowo realizować. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za współpracę - podkreśla wójt.

Absolutorium traktowane jest jako wyraz zaufania i akceptacji zadań, z jakich wywiązał się wójt gminy. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego wójta i całej gminy w danym roku.

(fot. M. Łukański)