Akcja ratownicza w gminie Pleśna - ćwiczenia jednostek straży pożarnej

Popołudniem, 6 czerwca w Woźnicznej i Dąbrówce Szczepanowskiej przeprowadzone zostały ćwiczenia ratownicze na wypadek powodzi zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną w Tarnowie. Koordynatorem działań był komendant Maciej Wolański.

W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Pleśna oraz PSP z Brzeska i Dąbrowy Tarnowskiej. Łącznie 19 zastępów w liczbie 73 druhów. Sztab akcji zlokalizowany był w centrum Pleśnej - w budynku miejscowej OSP.

Na ćwiczenia składały się dwa pozorowane wydarzenia. Pierwszy w miejscowości Woźniczna dotyczył zabezpieczenia przeciwpowodziowego leżących w pobliżu brzegu rzeki Biała Tarnowska posesji. Scenariusz epizodu mówił o długotrwałych opadach deszczu powodujących znaczny wzrost stanu wody w rzece. Działania polegały m.in. na rozpoznaniu i ocenie zagrożenia, monitorowaniu stanu wody, powiadomieniu zagrożonych mieszkańców, zadysponowaniu dodatkowych sił i środków i wreszcie zabezpieczeniu brzegu z wykorzystaniem rękawów przeciwpowodziowych i worków z piaskiem. W ćwiczeniu uczestniczyły jednostki OSP KSRG w Pleśnej i Rzuchowej, OSP Lichwin i Lubinka.

Drugi, przy brzegu Dunajca w Dąbrówce Szczepanowskiej, mówił o wezbraniu i wylaniu rzeki. Pojawiło się zagrożenie dla pobliskich posesji. Głównie działania polegały na rozpoznaniu i ocenie zagrożenia, monitorowaniu stanu wody w rzece, rozpoznania potrzeb mieszkańców i wypompowywaniu wody z rozlewiska. Strażacy założyli stanowisko do pompowania oraz sprawili pompy do zanieczyszczonej wody. W akcji wykorzystany był kontener przeciwpowodziowy. W ćwiczeniu wzięły udział jednostki z OSP Janowice i Szczepanowice oraz zastępy z PSP Brzesko i Dąbrowa Tarnowska.

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem na placu OSP w Pleśnej. Komendant Wolański oraz wójt gminy Pleśna podkreślali, że prowadzone działania odbyły się na terenach potencjalnie zagrożonych powodzią. Przeprowadzona symulacja miała na celu usprawnić działania jednostek straży pożarnych w przypadku realnego niebezpieczeństwa.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z ćwiczeń.
(fot. S. Smoleń)

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego przygotowanego przez telewizję Tarnowska.tv.