Dotacje na wymianę pieców

Powiat Tarnowski rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu, w formie refundacji kosztów, na realizację na terenie Powiatu Tarnowskiego działań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Dla kogo dotacje?
Właścicieli domów jedno i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym (co najmniej klasy 5, według normy PN-EN 303-5:2012) lub elektrycznym źródłem ciepła.

Jak dostać dotację?
Środki dla mieszkańców w ramach Programu likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi na terenie Powiatu Tarnowskiego na lata 2019-2022, dostępne są wyłącznie za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, pok. 201. Poniżej link do „Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania przez Powiat Tarnowski dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu, w formie refundacji kosztów, na realizację na terenie Powiatu Tarnowskiego działań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym”: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/1411/

Formularz wniosku zawiera poniższy link:
https://bip.malopolska.pl/sptarnow,m,95416,gdzie-i-jak-zalatwic-sprawy.html

Termin składania wniosków:
Wnioski na określonym w regulaminie formularzu należy składać w terminie od dnia 06 kwietnia 2020 r. do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Sprawdź, jakie to proste!
W ramach realizowanych projektów będzie możliwe:

  1. demontaż kotłów/pieców/palenisk na paliwo stałe;
  2. zakup i montażu nowego źródła ogrzewania.

Dowiedz się więcej!

O więcej szczegółów pytaj w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
Tel. 14-688 33 40, - 41, pok. 201
mail: kkurasz@po/b87awilrq3hatgl.tarnok0dw.ffvrfpli8e

Źródło: strona internetowa Starostwa Powiatowego w Tarnowie