Druga edycja Biegów Pogórza - Biegu Legionistów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w organizowanej po raz drugi imprezie biegowej pn. "Biegi Pogórza - Bieg Legionistów". Ruszamy 24 września 2017r. na "Orliku"w Pleśnej. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.pomiar-czasu.pl.

Regulamin zawodów
Zarejestruj się
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna - dotyczy startu osób niepełnoletnich

Impreza pod patronatem honorowym:
Wójta Gminy Pleśna Józefa Knapika
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa
Starosty Powiatu Tarnowskiego Romana Łucarza