Harmonogram zajęć na boisku Orlik w Pleśnej na lipiec i sierpień

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z harmonogramem zajęć prowadzonych na boisku Orlik w Pleśnej. Zajęcia są bezpłatne.

Od 30 maja, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów zostały zmienione limity osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach i imprezach sportowych.

W tej chwili jest to limit 150 osób. Należy jednak przestrzegać obowiązku dezynfekcji sprzętu po zajęciach. Natomiast uczestnicy są zobowiązaniu do dezynfekcji rąk przed i po zajęciach. Obowiązek przestrzegania tych obostrzeń leży po stronie zarządcy obiektu.