III Bieg Legionistów - biegniemy dla Niepodległej Polski!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w organizowanej po raz trzeci imprezie biegowej pn. "Biegi Pogórza - Bieg Legionistów". Ruszamy 23 września 2018r. na "Orliku"w Pleśnej. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.pomiar-czasu.pl.

Razem biegnijmy dla Polski w setną rocznicę odzyskania niepodległości!

Regulamin zawodów
Zarejestruj się
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna - dotyczy startu osób niepełnoletnich


Organizatorzy:
Centrum Kultury w Pleśnej
Stowarzyszenie Grupa ODROLNIKA

Partnerzy:
Gmina Pleśna
Powiat Tarnowski