Informacja o naborze do projektu "Z POWER-rem w samozatrudnienie"

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie "Z POWER-em w samozatrudnienie".

Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Jesteś osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy w wieku do 29 roku życia z subregionu tarnowskiego i utraciłeś/-aś zatrudnienie po 01.03.2020 r.?

Oferujemy 23 050,00 zł dotacji na założenie działalności oraz pomoc finansową w wysokości 7 800,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Do 27.01.2022 r. będzie trwać VI nabór rekrutacji do projektu.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdują się na stronie: www.zpoweremwsamozatrudnienie.pl oraz w Biurze Projektu, ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów, telefon: 513 050 031.