Kup preferencyjnie węgiel od Gminy

Gmina Pleśna, korzystając z proponowanego przez rząd rozwiązania, włączyła się w akcję dystrybucji węgla. Mieszkańcy będą mogli składać wnioski o zakup węgla za korzystniejszą cenę od 7 listopada 2022 r.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (ekogroszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Pleśna,
 • jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 • nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku?

 • imię i nazwisko,
 • adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,
 • adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla, asortyment (węgiel orzech lub ekogroszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 1,5 tony na gospodarstwo domowe,
 • stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku),
 • wniosek musisz podpisać.

Jeśli składając wniosek nie podasz wymaganych informacji lub go nie podpiszesz zostaniesz wezwany(a) do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.

Sposób dostarczenia dokumentów

 • osobiście w Urzędzie Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240, pok. nr 3,
 • elektronicznie poprzez ePUAP.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla (DOCX)
Wniosek o zakup preferencyjny węgla (PDF)