"Lichwin i okolica na kartach dziejów" - publikacja autorstwa Mateusza Reczka

Ukazała się kolejna publikacja poświęcona historii Lichwina. Napisana z pasji odkrywania lokalnej przeszłości książka pt. „Lichwin i okolica na kartach dziejów” Mateusza Reczka, opisuje dzieje położonej 20 km na południe od Tarnowa niewielkiej wsi i najbliższej okolicy w okresie od pradziejów do połowy XX wieku.

Książka jest pomyślana jako swoistego rodzaju odtworzenie dziejów tej małopolskiej wsi, jej najbliższej okolicy, ale i dziejów całego kraju. Dzięki ponad siedmioletniej, dogłębnej pracy poszukiwawczo - badawczej, autorowi udało się odtworzyć kilkaset faktów z dziejów jego rodzinnej miejscowości, jak również zwykły dzień i życie wszystkich grup społecznych zamieszkujących tę okolicę. Wykorzystano w niej cały szereg dokumentów archiwalnych z archiwów krajowych i zagranicznych, wspomnienia mieszkańców, artykuły z dawnej prasy i wzmianki o Lichwinie i przyległych do niego miejscowości pochodzące z najróżniejszych źródeł: kronik, zapisów urzędowych, zapisów kościelnych itp. Na ponad trzystu stronach znalazło się kilkadziesiąt opowieści, o których mieszkańcy usłyszą pierwszy raz, a które odcisnęły swoje piętno w kształtowaniu lokalnych dziejów. Całość stanowi z pewnością niebywały materiał edukacyjny, poświęcony opisowi dziejów państwa Polskiego na przykładzie jednej z podtarnowskich wsi.

Książka podzielona została na dwadzieścia pięć tematycznych rozdziałów odpowiadających ważnym zmianom w historii Lichwina i Polski; pradzieje, kształtowanie się państwa Polskiego, początki wsi, pierwsi szlacheccy właściciele wsi, rozwój państwa Polskiego, kolejni właściciele miejscowości, dalsze dzieje kraju, kolejne zmiany własnościowe miejscowości, przedrozbiorowe dzieje Polski, rozdrobnienie własności szlacheckiej w Lichwinie, życie w Galicji. Część rozdziałów poświęcona została tematyce: służby wojskowej w czasach zaborów, herbów wsi małopolskich, dziejów i wyglądu poszczególnych majątków dworskich w Lichwinie, życia służby dworskiej, szlaków handlowych, historii przydrożnych kapliczek, historii rodzin Żydowskich, dziejów młynarstwa czy gwary tego regionu.

W książce na szczególną uwagę zasługują opowieści o rodzinach Jeżowskich, Stadnickich, Strzyżowskich, Szumańskich, Kozarskich, Myjkowskich i Bujaków, właścicieli majątków w Lichwinie, wyglądzie służby wojskowej w czasach zaboru austriackiego, życiu dworskiej czeladzi, życiu i zagładzie miejscowych Żydów, historia młynarstwa w Lichwinie, badań archeologicznych, a także barwne opowieści związane z dziejami przydrożnych kapliczek.

Publikację wieńczy rozdział najciekawszych zapisów metrykalnych i wkładka z najbardziej istotnymi dla dziejów tej wsi archiwalnymi fotografiami.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego