Nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych z posesji zamieszkałych

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,00 zł od mieszkańca. W przypadku zagospodarowywania odpadów zielonych (liści, trawy, odpadków kuchennych) na terenie własnej nieruchomości poprzez ich kompostowanie opłata będzie wynosić 26,00 zł od osoby. W celu uzyskania ulgi należy złożyć nową deklarację, w której należy zaznaczyć, że posesja wyposażona jest w kompostownik. Wzór deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3, można go także pobrać ze strony internetowej www.plesna.pl, zakładka: "Mieszkaniec/gospodarka odpadami”.

Przypominamy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość zwolnienia w całości z opłat za gospodarowanie odpadami, za trzecie i kolejne dziecko, będące na utrzymaniu rodziców. W przypadku nieprawidłowego segregowania odpadów zostanie naliczona kara w wysokości 4–krotności opłaty na jednego mieszkańca.