Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+

Od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Aby uzyskać prawo do świadczenia od 1 czerwca tego roku, wnioski będzie można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia – drogą tradycyjną.

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy – tj. od 1 czerwca 2021, należy złożyć wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, to świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożono wniosek. Uwaga: złożenie wniosku do końca kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego.

W załączonych materiałach znajdą Państwo szczegóły dotyczące programu oraz plakat i ulotki.