Ogłoszenie Wójta Gminy Pleśna o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pleśna, przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Pleśna informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pleśna, przeznaczonych do użyczenia, obejmujący część działki nr 295 o pow. 0,0450 ha, obręb Dąbrówka Szczepanowska, księga wieczysta TR1T/00071078/1.

Wykaz zamieszczono również na stronach internetowych Urzędu Gminy Pleśna www.plesna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugplesna

Termin wywieszenia 19.01.2022 r. – 9.02.2022 r.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna: pok. nr 109, tel. 14 6292840