Ogłoszenie wyników I i II konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2023

Wójt Gminy Pleśna ogłasza wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.