Przygotowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy Pleśna

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Pleśna! W sierpniu rozpoczęliśmy przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Pleśna. Będzie ona opisywać główne kierunki rozwoju naszej gminy w perspektywie najbliższych 10 lat (do 2031 roku).

W poniższej ankiecie chcielibyśmy dowiedzieć się, co Państwo myślą o lokalnych wyzwaniach, najważniejszych zadaniach oraz jak wyobrażają sobie Państwo naszą Gminę za 10 lat. Te propozycje będą dla nas wskazówką przy wyznaczaniu celów i działań w nowej Strategii Rozwoju.

Ankieta będzie dostępna do dnia 9 października 2020 r. Zapraszamy do wypełnienia!

Ankieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Pleśna