Rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich

Z dniem 29 listopada weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z nią Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie finansowe ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, a także kultywowania folkloru i tradycji.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością założenia koła, oraz ubiegania się o pomoc finansową, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 grudnia 2018 roku o godzinie 9.00 w Centrum Kultury w Pleśnej.