Turniej Wiedzy Pożarniczej 2023 - po eliminacjach gminnych

W czwartek, 2 marca 2023 roku w remizie OSP Pleśna odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pleśnej przy współpracy: dyrektorów szkół z terenu Gminy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Tarnowie.

Gośćmi, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli: Wójt Gminy Pan Józef Knapik i Pan Wojciech Mruk reprezentujący PT KRUS w Tarnowie. PT KRUS w Tarnowie już od kilku lat współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w ramach działalności prewencyjnej, mającej na celu promowanie bezpiecznej pracy w rolnictwie, a przez to zmniejszenie liczby wypadków wśród rolników. Te działania skierowane są także do uczniów szkół, którzy biorą udział w różnych konkursach plastycznych ogłaszanych przez KRUS PT w Tarnowie.

Uczestnikami tegorocznego Turnieju były dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: I grupa - uczniowie szkół podstawowych do klasy IV, II grupa – uczniowie klas V - VIII szkół podstawowych. Pierwszym etapem konkursu pożarniczego były eliminacje na szczeblu szkół. W bieżącym roku do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły z terenu Gminy Pleśna, tj.: Szkoła Podstawowa z Pleśnej, Szkoła Podstawowa z Janowic, Zespół Szkolno - Przedszkolny z Rzuchowej, Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach, Szkoła Podstawowa w Świebodzinie, Szkoła Podstawowa w Lichwinie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie. Zainteresowanie konkursem pożarniczym od lat cieszy się dużym powodzeniem.W tegorocznym finale gminnym wzięło udział łącznie z obu grup 26 uczestników.

Turniej gminny przeprowadzono w dwóch formach: pisemnej, która obejmowała wszystkich finalistów szkolnych i ustnej, do której przystąpiło 8 uczestników uzyskujących najwyższą liczbę punktów z testu pisemnego. Test zawierał 40 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania nie były łatwe, obejmowały szeroki zakres wiedzy z historii i tradycji pożarnictwa oraz ochrony przeciwpożarowej. Poziom przygotowania dzieci i młodzieży w tym konkursie był jak zwykle wysoki, bowiem z trudnymi zagadnieniami zarówno w części pisemnej, jak i ustnej radzili sobie doskonale, uzyskując wspaniałe wyniki.

Jury po przeprowadzeniu finału ustnego ogłosiło zwycięzców, którymi zostali:
I grupa wiekowa
Miejsce I – Arkadiusz Krakowski ze Szkoły Podstawowej z Lichwina,
Miejsce II – Zuzanna Szostak ze Szkoły Podstawowej z Pleśnej.

W grupie II zwyciężyli:
Miejsce I – Szymon Kostur ze Szkoły Podstawowej ze Świebodzina,
Miejsce II - Emilia Janik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie,
Miejsce III – Albert Gacek ze Szkoły Podstawowej z Lichwina.

Szczególne wyróżnienie w grupie II Jury przyznało Dh Adamowi Noskowi ze Szkoły Podstawowej z Janowic, który jest również członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Janowicach.

Finaliści pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej będą reprezentować Gminę Pleśna w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 3 kwietnia br. w PSP w Tarnowie. Już dziś życzymy im powodzenia i zajęcia czołowych miejsc. Zwycięzcy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca, otrzymali dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy zostali obdarowani upominkami.

Nagrody zostały ufundowane przez: Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie, Prezesa Firmy Brokerskiej ASPERGO oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pleśnej.

W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pleśnej składam serdeczne podziękowania szkołom, które przystąpiły do tegorocznego konkursu, nauczycielom - opiekunom drużyn biorących udział w konkursie za wyrażenie zainteresowania zagadnieniem wiedzy pożarniczej.

Jednym z punktów programu, który cieszy się od lat dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży był pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przeprowadzony przez strażaków z jednostki OSP Pleśna, którzy ukończyli kurs ratownictwa medycznego. Myślę, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy potrzebna jest każdemu z nas, bo każdy może znaleźć się w sytuacji, kiedy trzeba będzie podjąć próbę ratowania życia ludzkiego. Mam nadzieję, że udział w Turnieju przyczynił się do poznania zasad i przepisów przeciwpożarowych wśród dzieci i młodzieży.

Podjęta inicjatywa organizacji konkursu OTWP ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” jest zasadna, a wiedza zdobyta z tego zakresu z pewnością będzie przydatna, dlatego już dziś zapraszam uczniów za rok do udziału w turnieju wiedzy pożarniczej.

Elżbieta Kędzior

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z turnieju.
(fot. S. Smoleń)