Uchwalili budżet na 2020 rok

Dnia 30 grudnia odbyło się XII posiedzenie Rady Gminy Pleśna. W ósmym punkcie sesji radni pochylili się nad budżetem na 2020 rok. Przed głosowaniem odczytane zostały opinie na temat projektu uchwały. Wywiązała się także dyskusja.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie i Komisja Finansów i Oświaty Rady Gminy Pleśna pozytywnie zaopiniowały projekt, który znany był radnym od połowy listopada. Zanim rozpoczęto głosowanie, samorządowcy poruszyli temat oświaty i problemu związanego z malejącą liczbą dzieci uczęszczających do szkół w gminie Pleśna, cen energii elektrycznej w przyszłych latach, drogi dojazdowej do stacji PKP Łowczówek – Pleśna, kanalizacji i wodociągowania w miejscowościach Lubinka i Dąbrówka Szczepanowska.

W głosowaniu nad budżetem uwzględniającym autopoprawki wójta wzięło udział 15 radnych. Zaprotokołowano 15 głosów za przyjęciem tej uchwały. Przyjęty budżet, uwzględniający zmiany wprowadzone przez wójta, przedstawia się w skrócie następująco:
a) ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 50 364 258, 66 zł:
- dochody bieżące w kwocie 47 654 056,25 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 710 202,61 zł.
b) ustala się wydatki na 2020 rok w łącznej kwocie 50 420 934,74 zł:
- wydatki bieżące w kwocie 46 027 586,65 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4 393 348,09 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 56 675,88 zł.

Bezpośrednio po głosowaniu wójt podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu. Korzystając z okazji, iż kończy się kolejny rok, wyraził podziękowania za współpracę, wyrozumiałość i cierpliwość. Podobne „dziękuję” skierował w stronę sołtysów, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy – osób, które także realizują budżet. Dziękował pracownikom urzędu gminy, w szczególności skarbnik Joannie Krochmal za czas poświęcony na przygotowanie budżetu.

Budżet zakłada działalność gminy, ale i jej rozwój. Rozwój w tych miejscowościach, w których złożone projekty uzyskały dofinansowanie. Musimy bazować na środkach zewnętrznych i całe szczęście robimy to skutecznie. Uważam, że budżet dopasowany jest do możliwości, a jeżeli uda się w ciągu roku zrobić coś więcej, jak będą jeszcze składane wnioski, będziemy mogli z satysfakcją powiedzieć, że zrealizowaliśmy to, co było możliwe – zabrał głos przewodniczący Janusz Jarząb.

Wójt Józef Knapik określił budżet, jako najtrudniejszy w czasie jego dotychczasowej pracy na stanowisku włodarza gminy. Przyznał, że samorząd musiał się zmierzyć z pewnymi uwarunkowaniami, które zastajemy w przyszłym roku i to się udało zrobić. Pozycje zawarte w tym budżecie, to na pewno nie wszystko – zapewniał.

Jeżeli chodzi o konstrukcję budżetu na przyszły rok, przyjęto wskaźniki prognostyczne Ministerstwa Finansów. Na poziom dochodów budżetu w 2020 roku wpływać będzie sytuacja gospodarcza w kraju. Na lata 2019 - 2020 zaplanowane są działania dotyczące podatków, których skutki odczuwać będziemy w przyszłym roku. Mówię tutaj o udziale w podatku dochodowym, czyli obniżenie stawki podatku z 18 na 17%, wprowadzenie zwolnienia od podatku dochodowego dla pracowników w wieku do 26 lat oraz podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników – mówiła skarbnik Joanna Krochmal.

Podczas dwunastego posiedzenia skład radny został uzupełniony do 15 osób. Reprezentantka wsi Janowice Zofia Gromba, po wygranych wyborach, odebrała zaświadczenie o wyborze oraz złożyła ślubowanie. Gratulacje na ręce radnej złożyli wójt gminy Pleśna, przewodniczący Rady Janusz Jarząb oraz przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Jolanta Papuga. Zaprzysiężenie zaplanowane zostało w 3 punkcie programu sesji, aby już w pełnym składzie obradować nad wszystkimi uchwałami.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z XII Sesji Rady Gminy Pleśna
(fot. S. Smoleń)

Transmisje z obrad śledzić można na stronie internetowej gminy pod adresem: https://plesna.sesja.pl/

Porządek obrad oraz inne informacje dostępne są pod adresem: http://plesna.esesja.pl/