Wszystkie przedszkolaki zwycięzcami

Dnia 11 czerwca w hali sportowej w Pleśnej dzieci z placówek przedszkolnych wzięły udział w zdrowej  rywalizacji w ramach Sportowego Dnia Dziecka. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Pełna Chata" ze Szczepanowic, które na ten cel pozyskało środki finansowe z Lokalnej Grupy Działania "Dunajec - Biała".

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwał nauczyciel wychowania fizycznego Krzysztof Sorys, a pomagały mu uczennice z klasy 3 gimnazjum w Pleśnej.

Ostatecznie wszystkie dzieci zwyciężyły, otrzymując równorzędne nagrody i wyróżnienia. Każdemu z uczestników wręczono pamiątkowy dyplom oraz medal. Dyplomy oraz medale wręczali wójt gminy Pleśna Józef Knapik oraz dyrektor Centrum Kultury w Pleśnej Jolanta Kuczera - Stankowska. Na wszystkie dzieci czekała także maskotka. Na ręce młodych przedstawicieli poszczególnych placówek trafiły puchary, które przekazała Anna Motyka z KGW "Pełna Chata". Opiekunowie wszystkich grup odebrali nagrody rzeczowe dla przedszkoli - klocki oraz składane kuchnie.

Grant pn. "Sportowy Dzień Dziecka" realizowany przez Stowarzyszenie KGW "Pełna Chata" w ramach projektu grantowego "Wydarzenie promujące aktywny tryb życia na obszarze LGD Dunajec - Biała" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie Operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczeństwo PROW na lata 2014 - 2020. Instytucja zarządzająca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z imprezy
(fot. S. Smoleń)