Palma KGW w Rychwałdzie
Palma KGW w Rychwałdzie
Palma Justyny Szwedo
Palma Julity i Jeremiasza Papciaków
Palma Joanny Łobody
Palma KGW Rzuchowa
Palma POW "Promyk"
Palma KGW Szczepanowice