Odnowa centrum miejscowości Rzuchowa


Opis: Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi Rzuchowa poprzez utworzenie estetycznego i funkcjonalnego centrum  miejscowości, będącym miejscem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia ich potrzeb. Projekt przewiduje remont, wymianę i utwardzenie nawierzchni istniejącego placu parkingowo-gospodarczego, wymianę i utwardzenie nawierzchni istniejącego traktu pieszego-ułożenie chodnika wzdłuż istniejącego rowu przylegającego do drogi powiatowej, remont i wymianę nawierzchni drogi gminnej, wykonanie palisady, wykonanie odwodnienia w postaci systemu kanalizacji deszczowej. Wykonane zostanie także oświetlenie w postaci lamp solarnych. Centrum wyposażone zostanie  w elementy małej architektury - słup ogłoszeniowy, ławeczki wypoczynkowe, kosze na śmieci. Planuje się także posadzenie drzew liściastych i drzew iglastych.

Okres realizacji: lata 2012-2013

Wartość projektu: 393 007,06 zł

Dofinansowanie: 193 480,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”)

Centrum Rzuchowej przed odnową:

Centrum Rzuchowej po odnowie: