Odnowa centrum miejscowości Świebodzin


Opis: Projekt ma na celu kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej zmierzające do poprawy warunków środowiskowych poprzez wykorzystanie w otoczeniu  publicznym elementów wykorzystujących źródła energii odnawialnej. Projekt przewiduje wykonanie drogi dojazdowej prowadzącej na parking o nawierzchni bitumicznej, remont dwóch zjazdów publicznych, chodników dla pieszych, placu z 39 miejscami postojowymi (w tym dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych), wykonanie palisady, wykonanie odwodnienia w postaci ścieków z kostki brukowej oraz systemu kanalizacji deszczowej. Wykonane zostanie także oświetlenie w postaci lamp solarnych. Centrum wyposażone zostanie w elementy małej architektury - słup ogłoszeniowy, ławeczki wypoczynkowe, kosze na śmieci. Planuje się także posadzenie drzew liściastych, drzew iglastych oraz krzewów.

Okres realizacji: lata 2012-2013

Wartość projektu: 598 232,33 zł

Dofinansowanie: 250 000,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”- oś LEADER)

Centrum Świebodzina po odnowie: