Odnowa nawierzchni trawiastej istniejącego boiska sportowego wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej


Opis: W ramach operacji na boisku przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej zrealizowano prace budowlane składające się z: robót przygotowawczych, wykonania mini boiska do piłki nożnej, wykonania ławek dla widzów, robót ziemnych i wykończeniowych, drenażu, odprowadzenia wód z drenażu, postawienia bramek. Wokół boiska wykonano także ogrodzenie. Odnowiony obiekt będzie powszechnie dostępny dla społeczności lokalnej.

Celem projektu jest poprawa  infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez odnowę boiska sportowego. Projekt przyczyni się do rozbudowy i poprawy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie LSR oraz  do zwiększenia oferty turystycznej  miejscowości Dąbrówka Szczepanowska oraz obszaru LGD Dunajec-Biała, przez co wpłynie na wzrost  jej atrakcyjności dla turystów i mieszkańców.

Okres realizacji: 24.11.2010-30.09.2011

Wartość projektu: 112 360,07 zł

Dofinansowanie: 61 215,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”- oś LEADER)

Boisko w Dąbrówce Szczepanowskiej przed wykonaniem prac:

Boisko w Dąbrówce Szczepanowskiej w trakcie prac:

Boisko w Dąbrówce Szczepanowskiej po wykonaniu prac: