Odnowa nawierzchni trawiastej istniejących boisk sportowych wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szczepanowicach i Szkole Podstawowej w Janowicach


Opis: W ramach operacji na boiskach przy Szkole Podstawowej w Janowicach i Szkole Podstawowej w Szczepanowicach zrealizowano prace budowlane składające się z: robót przygotowawczych, wykonania mini boiska do piłki nożnej, wykonania ławek dla widzów, robót ziemnych i wykończeniowych, drenażu, odprowadzenia wód z drenażu, postawienia bramek. Wokół obu boisk wykonano ogrodzenia. Odnowione obiekty będą powszechnie dostępne dla społeczności lokalnej.

Cel operacji: Działanie wpłynie na podniesienie standardu życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez odnowienie istniejącej infrastruktury sportowej. Umożliwi promocję aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców, poprawi atrakcyjność miejscowości, w których zostaną odnowione boiska.

Okres realizacji: 27.11.2009-08.09.2010

Wartość projektu: 326 354,98 zł

Dofinansowanie: 199 825 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”)

Boisko w Szczepanowicach w trakcie prac:

Boisko w Szczepanowicach po wykonaniu prac:

Boisko w Janowicach przed wykonaniem prac:

Boisko w Janowicach po wykonaniu prac:

Boisko w Janowicach w trakcie prac: