Promowanie terenu LGD Dunajec-Biała poprzez wykonanie pamiątki charakterystycznej dla regionu i udział w targach turystycznych


Opis: celem projektu jest promowanie terenu LGD Dunajec-Biała poprzez wykonanie pamiątki charakterystycznej dla regionu i udział w targach turystycznych. W ramach projektu wykonana zostanie pamiątka promująca region LGD „Dunajec-Biała” oraz smycze z logotypami Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i LGD „Dunajec-Biała”. Planowany jest także wyjazd na targi turystyczne do Gdyni, który ma na celu przybliżenie osobom spoza terenu LGD informacji o atrakcjach lokalnych i tym samym zachęcenie do odwiedzenia terenu LGD (wpływ na rozwój turystyki). Na targach prezentowana będzie  lokalna twórczość. Zakładanym rezultatem projektu jest zwiększenie liczby turystów odwiedzających LGD.

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 7586,68 zł

Dofinansowanie: 4 639,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-małe projekty”- oś LEADER)