Wykonanie i montaż tablic turystycznych w miejscowościach Lichwin, Łowczówek, Janowice, Szczepanowice, Rzuchowa, Dąbrówka Szczepanowska, Lubinka


Opis: W miejscowościach Lichwin, Łowczówek, Janowice, Szczepanowice, Rzuchowa, Dąbrówka Szczepanowska i Lubinka ustawione zostały nowe tablice turystyczne, na których znajduje się krótki opis historii danej miejscowości, wykaz miejsc wartych odwiedzenia, zdjęcia obrazujące daną miejscowość oraz mapy gminy i obszaru LGD Dunajec Biała (teren obejmuje gminy Ciężkowice, Wojnicz, Pleśna i Zakliczyn) z zaznaczonymi gospodarstwami agroturystycznymi.

Okres realizacji: 19.01.2010-30.05.2011

Wartość projektu: 17 357,12 zł

Dofinansowanie: 9 879,80 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-małe projekty”- oś LEADER)