Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa -MIRS"