Gmina Pleśna bez barier


Opis: Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie dostępności do usług publicznych realizowanych przez Gminę Pleśna.

 

W ramach projektu wykonane będą następujące zadania:

1) W ramach zapewnienia dostępności architektonicznej:

 • zakup i montaż windy,
 • zakup urządzeń do ewakuacji osób z niepełnosprawnością,
 • zakup i montaż ławki ze składanymi siedziskami,
 • wykonanie i montaż tabliczek przy drzwiach z numerami pokoi w formie wypukłej i w alfabecie brajla,
 • wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w formie wizualnej i dotykowej,

2) W ramach zapewnienia dostępności cyfrowej:

 • wykonanie strony internetowej zgodnej z wymogami wcag 2.1,
 • usługi doradcze w zakresie dostępności,

3) W ramach zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • tłumaczenie procedur i wniosków o zapewnienie dostępności na Polski Język Migowy,
 • zapewnienia tłumacza Polskiego Języka Migowego,
 • zakup urządzeń ułatwiających czytanie (lupy),
 • zakup testerów do pętli indukcyjnych.

Okres realizacji: 1.07.2022-30.06.2023

Wartość projektu: 301 862,01 zł

Dofinansowanie: 250 000,00 zł

Źródło dofinansowania:  Europejski Fundusz Społeczny; przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu grantowego „Dostępny Samorząd- granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020