Cyfrowa Gmina


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Opis: Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu wykonane będą zadania zadania związane z:

  • cyfryzacją urzędu poprzez nabycie sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy zdalnej,
  • edukacją cyfrową pracowników urzędu w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
  • analizą stanu cyberbezpieczeństwa jst, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Okres realizacji: 21.01.2022-21.07.2023

Wartość projektu: 357 900,00 zł

Dofinansowanie: 357 900,00 zł

Źródło dofinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia)

Link do strony projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu