Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR


Opis: Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach projektu wykonane będą zadania związane z zakupem sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną.

Okres realizacji: 2022-2023

Wartość projektu: 3 700,00 zł

Dofinansowanie: 3 700,00 zł

Źródło dofinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia)