Zdalna szkoła +


Opis: Z uwagi na wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii i zamknięciu placówek edukacyjnych, nauczanie prowadzone jest zdalnie. W ramach projektu zakupione zostanie 50 szt. laptopów. Komputery zostaną przekazane dyrektorom szkół podstawowych, którzy następnie przekażą je uczniom nie posiadającym w domu urządzeń umożliwiających realizację podstawy programowej zdalnie. Po zakończeniu okresu kwarantanny laptopy pozostaną w szkołach i będą wypożyczane uczniom do celów edukacyjnych lub będą służyły w szkole do realizacji zajęć (np. nauka programowania)- ostateczna decyzja będzie należała do dyrektora placówki. Laptopy zostaną przekazane 6 szkołom podstawowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna oraz dla 1 szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną na terenie Gminy Pleśna.

Okres realizacji: 21.05.2020-21.11.2020

Wartość projektu: 95 000,00 zł

Dofinansowanie: 95 000,00 zł

Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Polska Cyfrowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach )