Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3


Opis: Przedmiotem projektu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych mających na celu wzmocnienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia:

 1. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej:
  a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasy 1-3 i klasy 8,
  b) Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy 1-3 i klasy 8,
  c) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - klasy 8,
  d) Koło z języka angielskiego - klasy 8.
 2. Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie:
  a) Zajęcia wyrównawcze - zajęcia zintegrowane w klasach 1-3,
  b) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasa 8,
  c) Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasa 8,
  d) Zajęcia wyrównawcze z geografii klasy 7 i 8.
 3. Szkoła Podstawowa w Janowicach:
  a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasy 4-5 i klasy 7-8,
  b) Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasy 2-3,
  c) Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy 2-3,
  d) Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy 2-3,
  e) Koło zainteresowań plastyczno-medialne,
  f) Koło zainteresowań z języka angielskiego.
 4. Szkoła Podstawowa im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Świebodzinie:
  a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
  b) Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
  c) Koło zainteresowań z języka polskiego,
  d) Koło zainteresowań z języka obcego.
 5. Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach im. ks. prof. Romana Darowskiego:
  a) Koło zainteresowań „Mali artyści”,
  b) Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
  c) Zajęcia wyrównawcze z języki polskiego.
 6. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rzuchowej:
  a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Okres realizacji: lata 2022-2023

Wartość projektu: 119 912,14 zł

Dofinansowanie: 119 912,14 zł

Źródło dofinansowania:  10 Oś priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, w ramach Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.