Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej


Opis: Celem realizacji projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych i rozwój oferty Centrum Kultury w Pleśnej.

Projekt obejmuje przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku Centrum Kultury w Pleśnej. Do budynku zostanie dobudowany szyb windowy. W ramach prac przebudowane zostaną toalety, zabudowany zostanie taras. Sala widowiskowa zostanie wyposażona w sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy umożliwiający profesjonalną organizację wydarzeń kulturalnych. Na poddaszu powstaną sale do prowadzenia zajęć i warsztatów oraz wybudowana zostanie także toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji: 01.09.2021-30.06.2023

Wartość projektu: 3 376 481,58 zł

Dofinansowanie: 2 410 264,82 zł ( 93 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, działanie 11.2- Odnowa obszarów wiejskich