Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II


Opis: Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: miasto Tarnów, Borzęcin, Czchów, Iwkowa, Pleśna, Ciężkowice, Powiat dąbrowski.

Na terenie Gminy Pleśna realizowane będą trzy zadania:

  1. Budowa węzła w miejscowości Łowczówek - ścieżka przyrodnicza: oznaczenie ścieżki w miejscowości Łowczówek: od budynku Urzędu Gminy Pleśna, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Lichwina, a następnie w kierunku Cmentarza Legionistów nr 171. Długość ścieżki około 4 km - część poprowadzona po trasie istniejącego szlaku turystycznego.
  2. Budowa ścieżki geologicznej w miejscowości Lichwin: oznaczenie ścieżki w miejscowości Lichwin. Teren położony jest przy drodze gminnej Lichwin-Kamieniołom. Długość ścieżki wynosi 3 km; zlokalizowano trzy przystanki na ścieżce.
  3. Budowa wieży widokowej w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska: budowa wieży widokowej, instalacje elektryczne, nawierzchnie i zagospodarowanie terenu, mała architektura.

Okres realizacji: 01.11.2016-31.12.2018

Wartość projektu: 799 504,82 zł (w części dot. Gminy Pleśna)

Dofinansowanie: 539 665,73 zł (67,50% kosztów kwalifikowalnych) - w części dot. Gminy Pleśna

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr)