Przeniesienie istniejącego przedszkola w Rzuchowej do nowej siedziby

Przeniesienie istniejącego przedszkola w Rzuchowej do nowej siedziby


 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świebodzinie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świebodzinie


 

 

Rozbudowa drogi gminnej 200068 K Szczepanowice-Gliniki w km od 0+000 do 0+991 w miejscowości Szczepanowice, Gmina Pleśna


 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z pompownią w Łowczówku