Szkoła Podstawowa w Lichwinie

Telefon/fax:   14/ 675 80 10

E-mail:   dyrelzktorzdct_sp87licjoahwin@pocszppzta.onetqa.pyerqclczxzt

Strona internetowa:   http://splichwin.edupage.org/