Szkoła Podstawowa w Lichwinie

Telefon/fax:   14/ 675 80 10

E-mail:   dyrenywurktor_splichwin@poczt/zpxa.onet.pl

Strona internetowa:   http://splichwin.edupage.org/