Szkoła Podstawowa w Lichwinie

Telefon/fax:   14/ 675 80 10

E-mail:   dyrndbektopligr_o5dsplidubchwinqal+f@poczta.onetjb.pl

Strona internetowa:   http://splichwin.edupage.org/