Szkoła Podstawowa w Janowicach

Telefon:  14/ 679 90 06

 E-mail:   janow0dicemfcrsp@poczta.b4conetubfa.pe42hlcn

                  mrapl5uzygl6zvod63qvj@intvg6eri8ma.plo9krx

Strona internetowajanowicesp1.edupage.org