Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach

Telefon: 14/ 674 62 69

E-mail:   szkvgtyrolasm5eehzczepisltanowic4qe@sqpoczta.onekf3zit.pl