Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach

Telefon: 14/ 674 62 69

E-mail:   szkolaszczvjepanow/jbice@pocesj9fzta.onet.pgil