Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy Pleśna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.plesna.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych;
 • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować;
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Pleśna;
 • zamieszczone na stronie dokumenty w postaci skanów, jeżeli nie ma ich wersji dostępnej cyfrowo;
 • brak struktury nagłówków w artykułach.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-19.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej?
Skontaktuj się z nami!

Dane teleadresowe:
Urząd Gminy Pleśna
33-171 Pleśna 240
tel: 14 679 81 70
fax: 14 679 89 47
e-mail: gminaiapfu@plesna.plbnw3

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • sposób przekazania informacji, który jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Mariusz Łukański. Możesz skontaktować się z nim mailowo – mlukanski@plesna.pl lub telefonicznie – 14 629 28 53.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240

 1. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się przystanek autobusowy, którym można dojechać do Urzędu z Tarnowa.
 2. Przed budynkiem znajduje się oznaczone kopertą miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd z poręczą.
 4. Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu za pomocą domofonu zlokalizowanego przed wejściem głównym, po prawej stronie drzwi, na ścianie lub z domofonu zlokalizowanego w przedsionku po lewej stronie drzwi. Domofony mają funkcję video.
 5. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 6. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W urzędzie jest jedna pętla indukcyjna (pokój 201 - ewidencja ludności i dowody osobiste).
 9. W urzędzie nie ma windy.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Z uwagi na sytuację epidemiczną zmienił się sposób załatwiania spraw w Urzędzie:
  Wejście do Urzędu Gminy Pleśna podzielone jest na dwie części. Pierwsza to drzwi zewnętrzne, przez które wchodzi się do wydzielonego miejsca (poczekalni). W poczekalni jest monitoring. Po prawej stronie jest stolik i krzesła. Po lewej stronie, przy ścianie jest dozownik na stojaku z płynem do dezynfekcji rąk. Druga część to kolejne drzwi, które są zamknięte – może je otworzyć tylko pracownik Urzędu posiadający kartę dostępu.

  • Przed wejściem do Urzędu naciśnij przycisk domofonu, który znajduje się po prawej stronie drzwi, na ścianie. Domofon ma funkcję video. Pracownik sekretariatu zapyta Cię, jaką sprawę chcesz załatwić i poinformuje odpowiedniego pracownika Urzędu, żeby przyszedł do Ciebie.
  • Następnie wejdź do poczekalni, zdezynfekuj ręce i czekaj na pracownia Urzędu.
  • Pracownik Urzędu przyjdzie do Ciebie i pomoże Ci załatwić sprawę.

Ośrodek sportowo-rekreacyjny Relaks w Łowczówku

Łowczówek 63, 33-171 Pleśna

 1. Ośrodek zlokalizowany jest ok. 680 metrów od stacji PKP Łowczówek-Pleśna i ok. 260 metrów od przystanku autobusowego (linia gminna 87 Świebodzin - Pleśna-Łowczówek).
 2. Przed budynkiem są 4 oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Wejście główne na poziomie chodnika, oznaczone tabliczką w alfabecie Braille'a.
 4. Po wejściu do budynku, na ścianie po prawej stronie znajduje się plan tyflograficzny budynku.
 5. Pomieszczenia wewnątrz budynku oznaczone są tabliczkami w alfabecie Braille'a oraz wypukłymi numerami pokoi.
 6. Toaleta oraz prysznic dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na końcu budynku. Istnieje możliwość wejścia do toalety z zewnątrz.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 8. W budynku są dwie pętle indukcyjne: w informacji turystycznej (pokój nr 1) i w sali prelekcyjnej (pokój nr 4).
 9. Budynek jest klimatyzowany.
 10. Brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Urząd Gminy Pleśna zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego (PJM). Usługa jest świadczona przez pracowników urzędu i jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących i głuchych.
 2. Zapewnienie komunikacji z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku. Pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika sekretariatu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku.
 3. Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240,
  • wysłać e-mail na adres: gminaiapfu@plesna.plbnw3,
  • przesłać pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (https://epuap.gov.pl/),
  • wysłać fax na numer: (14) 679 89 47,
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (14) 629 28 20.

Udostępnianie wybranych informacji i dokumentów:

 • w PJM,
 • w druku powiększonym,
 • w języku łatwym do czytania i rozumienia (ETR),

możliwe jest po wcześniejszym przekazaniu zgłoszenia. W celu usprawnienia kontaktu, można skorzystać ze wzoru wniosku (POBIERZ WNIOSEK).