Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Pleśna - Oliwia Tańska
33-171 Pleśna 240
telefon: 14 629 28 34
e-mail: otanskndzya@pleexsnomrba.pg/l