Przy dolnej krawędzi planu na środku umieszczono kod QR z linkiem do strony internetowej z opisem planu.

Naprzeciwko wejścia do urzędu jest parking z wydzielonym jednym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

Do głównego wejścia wchodzi się po czterech schodach. Po prawej stronie jest pochylnia. Wejście jest zadaszone i oświetlone.

Na zewnątrz po lewej stronie koło drzwi na ścianie jest plan parteru urzędu w formie dotykowej. Plan jest zamontowany na specjalnym uchwycie, który można przybliżyć do siebie, obrócić i dostosować kąt nachylenia planu.

Na zewnątrz po prawej stronie drzwi na ścianie jest domofon (przyciski wypukłe, forma głosowa).

Po wejściu do Urzędu jest poczekalnia. W drzwiach jest próg. W poczekalni są:

• po lewej stronie przy wejściu przy drzwiach jest stolik z krzesłem,
• po lewej stronie za stolikiem są kolejno: skrzynka podawcza, gdzie można zostawić dokumenty składane do Urzędu Gminy i dozownik na stojaku z płynem do dezynfekcji rąk,
• po prawej stronie poczekalni (ok. dwóch kroków od wejścia) jest drugi stolik z krzesłem.

Na końcu poczekalni są kolejne drzwi, które są zamknięte – może je otworzyć tylko pracownik Urzędu posiadający kartę dostępu. Przy drzwiach po lewej stronie na ścianie jest domofon (przyciski wypukłe, forma głosowa). W poczekalni jest monitoring.

Po wejściu do urzędu, na wprost są schody prowadzące na pierwsze piętro. Toaleta znajduję się w drugiej części korytarza opisanej później. Po prawej stronie od wejścia są pokoje:

• numer 3 - ochrona środowiska i gospodarka odpadami,
• numer 1 i 2 - Zakład Gospodarki Komunalnej.

Po lewej stronie od wejścia jest korytarz w kształcie litery L, który zakręca w prawo. W korytarzu znajdują się kolejno pokoje:

• numer 4 - ewidencja działalności gospodarczej i straże pożarne,
• numer 5, 6, 7, 8 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
• numer 10 - zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje,
• po prawej stronie jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Za zakrętem po prawej stronie jest pokój numer 11-punkt obsługi programu Czyste Powietrze. Po prawej stronie drzwi, na ścianie jest plan ewakuacyjny w formie dotykowej. Plan jest zamontowany na specjalnym uchwycie, który można przybliżyć do siebie, obrócić i dostosować kąt nachylenia planu.

W korytarzu naprzeciwko pokoju numer 5, przy ścianie są krzesła. Nad krzesłami wisi gablota z informacjami urzędowymi.

Przy każdym pokoju na ścianie wisi tabliczka z następującymi informacjami:
• numer pokoju,
• imię, nazwisko i funkcja urzędnika,
• nazwa referatu.

Informacje na tabliczkach są w formie wizualnej.

Plan parteru w wersji graficznej dostępny jest do pobrania TUTAJ.