Przy prawej dolnej krawędzi planu (ok. 20 cm od krawędzi) umieszczono kod QR z linkiem do strony internetowej z opisem planu.

Po lewej stronie schodów jest toaleta damska i męska. Za toaletą jest pokój nr 101 - zamówienia publiczne, zabytki, zarządzanie kryzysowe i organizacje pozarządowe. Naprzeciwko toalety znajduje się wejście do pokoju 103:

• 103 - sekretariat/dziennik podawczy,
• 102 - zastępca Wójta Gminy Pleśna,
• 104 - Wójt Gminy Pleśna.

Wejście do pokojów 102 i 104 jest przez sekretariat. Po prawej stronie drzwi do sekretariatu jest plan pierwszego piętra w formie dotykowej. Plan jest zamontowany na specjalnym uchwycie, który można przybliżyć do siebie, obrócić i dostosować kąt nachylenia planu.

Naprzeciw schodów, przy ścianie jest stolik i krzesła. Za miejscem odpoczynku są pokoje:

• 105, 106 - księgowość,
• 107 - Skarbnik Gminy Pleśna,

oraz korytarz, który zakręca w prawo i kolejno pokoje:

• 108 - podatki,
• 109 - mienie komunalne, z którego jest przejście do pokoju nr 110 - fundusze zewnętrzne, koordynator ds. dostępności,
• 111 - Sekretarz Gminy Pleśna.

Po prawej stronie drzwi do pokoju numer 111, na ścianie jest plan ewakuacyjny w formie dotykowej. Plan jest zamontowany na specjalnym uchwycie, który można przybliżyć do siebie, obrócić i dostosować kąt nachylenia planu.

Przy każdym pokoju na ścianie wisi tabliczka z następującymi informacjami:

• numer pokoju,
• imię, nazwisko i funkcja urzędnika,
• nazwa referatu.

Informacje na tabliczkach są w formie wizualnej.

Plan pierwszego piętra dostępny jest do pobrania TUTAJ.