Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Pleśna w 2018 roku w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki.


W związku ze złożeniem przez Ludowy Klub Sportowy "POGÓRZE" Pleśna oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: rozegranie meczu pokazowego dla mieszkańców Gminy Pleśna z zespołem I ligi Ogólnopolskiej - Stalą Mielec, Urząd Gminy Pleśna informuje, że na podstawie art. 19a pkt. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240, elektronicznie na adresy email: gmink2ra@pg98jle7wgsna.dr5n2pl ; mskoblcyqiowsqk+gkiw7pp@plesna.kmpl w terminie 7 dni roboczych od umieszczenia na stronie internetowej Gminy Pleśna, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń to jest do dnia 7 czerwca 2016 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego


Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań z zakresu pomocy społecznej:

Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 2 marca 2016 roku - POBIERZ
Załącznik do zarządzenia nr 26/2016 - Ogłoszenie konkursowe - POBIERZ


Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań z zakresu pomocy społecznej:

Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku - POBIERZ
Załącznik do zarządzenia nr 10/2016 - Ogłoszenie konkursowe - POBIERZ