Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA
Rzuchowa 1
33-114 Rzuchowa
NIP: 873-29-19-882

Władze stowarzyszenia:
Prezes Zarządu:Paweł Czaja
Wiceprezes Zarządu: Barbara Zych
Skarbnik Zarządu: Jan Czaja
Sekretarz Zarządu: Bernadetta Lipka
Członek Zarządu: Dorota Kuna

Kontakt:
WWW:
www.grupa.odrolnika.pl
Mail: grupaodrolnika@wp.pl
Facebook: www.facebook.com/odrolnikapl
Tel.:
(14) 307 05 01, 603 99 56 10, 608 42 46 60

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA jest reprezentacją wielu środowisk, składającą się z przedstawicieli rolników, konsumentów, środowisk proekologicznych, mediów, a także osób prywatnych.
Stowarzyszenie od maja 2007 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego i zostało zarejestrowane w KRS pod numerem 0000113391. Od października 2015 roku zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS. Swoją działalność koncentrujemy na terenie Polski, traktując propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży jako swój główny priorytet.

Misja Stowarzyszenia:
- tworzenie i wspieranie inicjatyw sprzyjających utrzymaniu małych tradycyjnych gospodarstw rolnych, starych gatunków zwierząt i starych odmian roślin, a przez to zachowanie tradycyjnej polskiej wsi dla przyszłych pokoleń,
- rozwijanie rynku sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z małych gospodarstw.

Zajmujemy się:
- ochroną starych ras zwierząt, starych gatunków roślin i małych tradycyjnych gospodarstw rolnych,
- ochroną środowiska naturalnego,
- rozwijaniem systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w Polsce (na linii rolnik - konsument),
- propagowaniem zdrowego stylu życia i zwalczaniem złych nawyków żywieniowych oraz otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Organizacja bardzo aktywnie działa od początku swojej działalności i chętnie włącza się w organizację różnego rodzaju przedsięwzięć.
Do tej pory udało nam się:
- wybudować Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej,
- zrealizować kilka Małych Projektów z PROW 2007-2013,
- pozyskać środki na realizacje 20 oddolnych inicjatyw na terenie powiatu tarnowskiego,
- uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach edukacyjnych, promocyjnych, informacyjnych zarówno w  kraju jak i poza jego granicami.