OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.21.2018: Rozbudowa drogi gminnej Szczepanowice-Gliniki nr K200068 w miejscowości Szczepanowice w km 0+000-1+443 wraz z przebudową przepustu skrzynkowego w miejscowości Szczepanowice (w tym realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Szczepanowice-Gliniki nr K200068 w miejscowości Szczepanowice w km 0+000-1+160 i 1+380-1+443 wraz z przebudową mostu w formie przepustu skrzynkowego w miejscowości Szczepanowice w km drogi 1+404,10”)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.20.2018: Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Lichwin i Janowice


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.19.2018: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1356 K Tarnów - Zakliczyn w miejscowości Rzuchowa - etap I


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.18.2018: Remont przepustu oraz drogi gminnej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.17.2018: Przebudowa dróg z podziałem na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.16.2018: Przebudowa drogi dojazdowej do pól Lichwin "Sowa" km 0+000-0+320 (dł. 320mb)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.15.2018: Budowa placu targowego w Pleśnej oraz budowa mostu wraz ze zjazdem z drogi powiatowej w miejscowości Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.14.2018: Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.12.2018: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią PS8 i rurociągiem tłocznym w miejscowości Szczepanowice Gmina Pleśna