OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.18.2016: Remont drogi gminnej Rzuchowa-Podlas


Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rzuchowej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.17.2016: Odbudowa dróg gminnych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.16.2016: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Pleśna (akcja zimowa) w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 w podziale na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.15.2016: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczepanowice


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.14.2016: Przebudowa oraz utwardzenie dróg w podziale na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.13.2016: Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby grupy zakupowej gminy Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.12.2016: Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.11.2016: Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.10.2016: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 2.612.186,43 zł


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rzuchowej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.9.2016: Przewozy dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.8.2016: Wykonanie elewacji wieży i budynku remizy OSP Rzuchowa


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.7.2016: Dowóz i odwóz wraz z opieką uczniów do szkół na terenie gminy Pleśna w roku szkolnym 2016/2017


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pleśna, położonej w Rzuchowej.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.6.2016: Przebudowa dróg oraz przebudowa i położenie nakładki


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.5.2016: Odbudowa i remont dróg gminnych w podziale na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.4.2016: Przebudowa dróg dojazdowych do pól w podziale na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.3.2016: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pleśna mieszanką mineralno-asfaltową


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.2.2016: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowczówek oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rzuchowa


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.1.2016: Przebudowa drogi gminnej K200043 Pleśna - Pleśnianki Rychwałdzkie