Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Pleśna (akcja zimowa) w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 w podziale na części


Materiały przetargowe: