OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.22.2017: Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.21.2017: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.20.2017: Budowa stanicy rowerowej w miejscowości Lubinka


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.19.2017: Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Jagodów w miejscowości Pleśna na długości 160mb


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.18.2017: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pleśna "STYRNA" o długości 230m


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.17.2017: Budowa stanicy rowerowej w miejscowości Lubinka


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.16.2017: Remont drogi gminnej Janowice - "Bryndalówka" 200074K w miejscowości Janowice


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.15.2017: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.14.2017: Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 650.000,00 zł


ZAPYTANIE OFERTOWE: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Janowice - Gmina Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.13.2017: Odbudowa i remont dróg gminnych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.12.2017: Przebudowa dróg dojazdowych do pól


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.11.2017: Remont i odbudowa dróg gminnych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.10.2017: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Janowice - Gmina Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.9.2017: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wartości 2.426.505,05 zł


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rzuchowej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.8.2017: Dowóz i odwóz wraz z opieką uczniów do szkół na terenie gminy Pleśna w roku szkolnym 2017/2018 oraz przewozy dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.7.2017: Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.6.2017: Remont pomieszczeń w budynku OSP w Szczepanowicach


I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Janowice, gm. Pleśna.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.5.2017: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pleśna mieszanką mineralno-asfaltową


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.4.2017: Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.3.2017: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pleśna mieszanką mineralno-asfaltową


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.2.2017: Przebudowa dróg wewnętrznych oraz przebudowa odwodnienia przy drogach gminnych z funduszu sołeckiego


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.1.2017: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Rzuchowa