OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.13.2018: Dowóz i odwóz wraz z opieką uczniów do szkół na terenie gminy Pleśna w roku szkolnym 2018/2019 oraz przewozy dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.11.2018: Remont cmentarza z okresu I wojny światowej nr 171 w Łowczówku


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.10.2018: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pleśna mieszanką mineralno-asfaltową


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.9.2018: Budowa placu targowego w Pleśnej oraz budowa mostu wraz ze zjazdem z drogi powiatowej w miejscowości Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.8.2018: Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Damiana w miejscowości Lichwin na dł. 480 m


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.7.2018: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pleśna mieszanką mineralno-asfaltową


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.6.2018: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 5 525 931,00 zł


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.5.2018: Remont dróg gminnych


ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie nadzoru inwestorskiego odnośnie termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych w Lichwinie, Lubince i Domu Kultury w Janowicach w Gminie Pleśna.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.4.2018: Termomodernizacja wraz z remontem kotłowni i instalacji c.o. budynku Szkoły Podstawowej w Lichwinie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.3.2018: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową zniszczonego odcinka drogi gminnej Łowczówek-Woźniczna w km 2+012-2+116


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.2.2018: Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gminie Pleśna oraz budynku Domu Kultury w Janowicach


ZAPYTANIE OFERTOWE: Budowa sieci wodociągowej PE160 w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska


ZAPYTANIE OFERTOWE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z podziałem na zadania 


ZAPYTANIE OFERTOWE: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczepanowice 


ZAPYTANIE OFERTOWE: Budowa hydroforni sieciowej w miejscowości Szczepanowice


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.1.2018: Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego - Budowa wieży widokowej w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska